PRAVNE INFORMACIJE

Opći uvjeti korištenja ovih web stranica

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica DACIA pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica.
Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.
Svako korištenje stranice www.dacia.ba uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni.
Samim pristupom i pregledavanjem web stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s DACIA-om ili s nekim ili svim djelatnicima prodajne mreže DACIA.
Ovu je web stranicu otvorila DACIA isključivo u svrhu informiranja.
Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera.
Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja DACIA-e.
Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.Prava intelektualnog vlasništva

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom DACIA-e, i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.
Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju DACIA-i, ili su ustupljena DACIA-i a u vlasništvu su trećih osoba.
DACIA također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.
Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo DACIA-e ili treće osobe koja temeljem valjanog pravog posla DACIA-i jamči ograničeno korištenje sadržaja.
Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema pravnim odredbama koje se odnose na autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva, te zaštitu nacrta i industrijskih modela.
Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ove stranice, te na njoj prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo osobnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.
Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, dijelomična ili potpuna promjena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koje je čine, bez prethodnog dopuštenja DACIA-e, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će DACIA takvog počinitelja krivično i matreijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.
Djelomična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja DACIA-e, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.
Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranice DACIA-e, pojedinačnih elemenata web stranica DACIA-e, dizajna logotipa DACIA bez izričitog pisanog odobrenja DACIA-e.Autorska prava marke

Ime marke DACIA, logo DACIA, imena vozila korištena u njihovom dijelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primljenjivim odredbama autorkog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.
Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja DACIA-e, smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.
Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu.
DACIA ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložila DACIA.


Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi odabirete ime korisnika i lozinku.
Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika.
Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika.
Ne zaboravite isključiti vezu s Internetom nakon svakog korištenja web stranice.
DACIA neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak li štetu koji se mogu pojaviti ako netko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

(povratak na vrh stranice)

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge DACIA dostupne u Bosni i Hercegovini.
Informacije koje DACIA objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, DACIA ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

Nova vozila

Karakteristike novih vozila predstavljenih na stranici DACIA odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnh web stranica.
Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjeniku marke DACIA.

Usluge

Usluge predstavljene na stranici odnose se na aktivne članove mreže DACIA u Bosni i Hercegovini. Naznačene cijene su preporučene cijene.
DACIA zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicima, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice.
Za takve promjene DACIA, njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.
DACIA ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.
Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete DACIA-u smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.
Do zakonom predviđenih ograničenja, DACIA neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.
Mreža DACIA stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih modela, te najnovije promjene na modelima.
U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.Podaci o uslugama financiranja

U poglavlju o financiranju naći ćete usluge i cijene, koje su općenito definirane uvjetima, a koje ovise o prihvaćanju dosjea od strane financijskih institucija.
Podaci nisu vezani ugovorom.
Registracija Vaših podataka na ovoj stranici ne predstavlja ugovornu obvezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.
Samo potpisivanje prijašnjih financijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućit će osobi zaduženoj za financiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za financiranje.
Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovdje pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga osoba zadužena za financiranje lišena svake odgovornosti.
Ponude su važeće samo uz prihvaćanje dosjea.Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.
Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.
No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o privatnosti objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama.
Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Bosne i Hercegovine, pa ih stoga DACIA, naše podružnice, te članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

DACIA je dužna štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.
Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, DACIA neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama.
Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka DACIA društva Renault Nissan BiH, GUMA M d.o.o. Bišće polje b.b., 88100 Mostar BiH, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama DACIA.
Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu Renault Nissan BiH, GUMA M d.o.o. Bišće polje b.b., 88100 Mostar BiH, Hrvatska, možete iskoristiti sljedeće prava:
- Jednom godišnje, dobiti informacijui da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;
- Ažurirati dane osobne podatke;
- Uskratiti odobrenje za daljnju držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;
Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja DACIA-e, podružnica ili djelatnika prodajne mreže.


Javni podaci

Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu.
Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.


Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka DACIA društva Renault Nissan BiH, GUMA M d.o.o. Bišće polje b.b., 88100 Mostar BiH, povezanih društava unutar Renault Grupe, kao i koncesionara i članova Renault komercijalne mreže (u ovom slučaju komercijalne mreže u Bosni i Hercegovini.
Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka DACIA društva Renault Nissan BiH, GUMA M d.o.o. Bišće polje b.b., 88100 Mostar BiH te će se smatrati povjerljivima.
Zaposlenici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.
Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane društva Renault Nissan BiH, GUMA M d.o.o. Bišće polje b.b., 88100 Mostar BiH, povezanih društava unutar Renault Grupe, koncesionara i članova Renault komercijalne mreže, u svrhu obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.
Suglasni ste i prihvaćate da društvo Renault Nissan BiH, GUMA M d.o.o. Bišće polje b.b., 88100 Mostar BiH, povezana društva unutar Renault Grupe, kao i koncesionari i članovi Renault komercijalne mreže (u ovom slučaju Bosne i Hercegovine) mogu publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.


Mrežni kolačići – «Cookies».

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić – «cookie» se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić – «cookie») ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.
Jedna od funkcija mrežnog kolačića – «cookie» je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.
Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.
Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju DACIA web stranice.
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće – «cookies».
Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.
Želite li onemogućiti «Prihvati Cookies» upozorenje u Microsoft Explorer-u:
1. Kliknite View, zatim Options.
2. Kliknite Advanced Tab.
3. Kliknite Warn prije kućice Accepting Cookies.

Želite li onemogućiti «Prihvati Cookies» upozorenje u Netscape Navigator-u:
1. Kliknite Options, zatim Network Preferences.
2. Kliknite Protocols Tab.
3. Kliknite Warn prije kućice Accepting Cookies.

(povratak na vrh stranice)

Linkovi

Ukoliko želite objaviti link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pisano odobrenje od strane DACIA.
Da biste to učinili morate kontaktirati web mastera stranice DACIA.
DACIA čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti.
Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, DACIA nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.
Svi su dijelovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namijenjeni samo Vama ali DACIA ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.


Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju «takav kakav jest» bez jamstava bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.
Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.
DACIA ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podci biti točni i pouzdani.
Ni pod kojim uvjetima DACIA, njene podružnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ove stranice ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj ove stranice nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica.
Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane DACIA-e, njenih podružnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti.
Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima.
Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu web stranicu.
Do zakonom predviđenih ograničenja, DACIA neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.


Primjenjivo pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravo kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica.
Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima.
DACIA ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.
Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.


Ažuriranje općih uvjeta

DACIA zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.