Usluge i garancijaUgovor o Dacia uslugama - Produžena Dacia garancija


JEDNOSTAVNA I PRAKTIČNA RJEŠENJA ZA BEZBRIŽNU VOŽNJU

 

Dacia

Do 5 godina bezbrižne vožnje

 

Ugovor o produženoj garanciji na 5 godina ili do 100.000** prijeđenih kilometara daje pravo na zamjenu ili popravku pokvarenih mehaničkih, elektronskih i električnih automobilskih dijelova (zajedno sa izvršenim radovima) osim troškova održavanja i troškova koji su posljedica uobičajenog habanja*. Ugovor daje i pravo na besplatnu pomoć na cesti 24 časa dnevno, 7 dana nedjeljno*.

 

Ugovor o produženoj Dacia garanciji potpisuje se u roku od 12 mjeseci od datuma kupovine novog vozila. Usluge iz ugovora pružaju se po isteku redovne garancije proizvođača, tj. po isteku 36 mjeseci od datuma prve registracije upisanog u saobraćajnu dozvolu vozila.

 

Ugovor o produženoj Dacia garanciji povećava vrijednost vašeg vozila prilikom prodaje vozila kao korišćenog i  prenosiv je na novog vlasnika.

 

* Pogledajte opšte ugovorne uslove koji su dostupni kod vašeg ovlašćenog prodavca.

** Ugovor o produženoj Dacia garanciji završava se u trenutku kada se ispuni prvi od dva navedena uslova. Vrijeme se računa od datuma kupovine novog vozila, a kilometri se računaju od nultog kilometra.

 


Usluge i garancija