Usluge i garancijaOdržavanje i originalni rezervni dijelovi


ODRŽAVANJE I ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI

Dacia održavanje i odiginalni rezervni delovi

Održavanje i popravke

Dacia održavanje i popravke

Dacia vam nudi usluge prilagođene upotrebi vašeg vozila. Jednostavno odaberite uslugu koja vam najviše odgovara.

 

Usluge Dacia vam garantuju sigurnost i bezbrižnost jer ih odlikuju:

- poznata stručnost,
- garancija na usluge,
- kvalitet obavljenog posla.

 

Naš standard kvaliteta ćete naći i u post-prodajnim uslugama. Za vaše redovno održavanje i servisne popravke u ovlašćenoj mreži Dacia nudimo jednogodišnju garanciju za sve ugrađene rezervne dijelove i izvedene radove.

Originalni rezervni dijelovi Dacia

Dacia originalni rezervni djelovi

Originalni rezervni dijelovi Dacia su proizvedeni na temelju strogih tehničkih uslova i svi se redovno ispituju. Njihov nivo kvaliteta je stoga potpuno jednak kvalitetu dijelova ugrađenih u nova vozila.

 

U svoje vozilo sistematski ugrađujte originalne rezervne dijelove i na taj način sačuvajte performanse vozila! Za održavanje i popravke obavljene u ovlašćenoj servisnoj mreži za ugrađene originalne rezervne dijelove ćete dobiti i garanciju.


Usluge i garancija