Zaštita okolineOtkrijte marku Dacia


DACIA I ZAŠTITA OKOLINE

Dacia Eco 2

"DACIA eco²", EKOLOŠKI POTPIS KOJI GARANTUJE EKONOMIČNOST

Dacia nudi gamu ekoloških i ekonomičnih vozila.

Vozilo sa oznakom Dacia eco² ispunjava tri uslova koji su zahtjevni isto kao i za potpis Renault eco²:

- emisija CO² niža od 140g/km,
- proizvodnja u fabrici sa sertifikatom ISO 14 001. Vozila game Dacia proizvode se u dvije fabrike sa sertifikatom ISO 14 001: u fabrici Somaca u Casablanci (Maroko), koja posjeduje sertifikat od februara 2008., i u Dacijinoj fabrici u Pitestiju (Rumunija), koja posjeduje sertifikat od maja 2005. godine.
- upotreba od 95 % na kraju životnog vijeka i upotreba najmanje 5 % dijelova od reciklisane plastike tokom proizvodnje.


Otkrijte Daciu